Bestyrelse

Bestyrelsen

Martin Bliddal

Formand

Mobil: 30 82 08 99

Elsebeth Due-Jensen

Sektretær

Mobil: 28 25 86 83

Rene Iversen

Næstformand

Mobil: 20 98 44 67

Simon Fløe Henriksen

Medlem

Mobil: 40 11 99 42

Lotte Bliddal

Kasserer

Mobil: 40 44 27 75

Henning Thorsen

Revisor

Mobil: 2148 45 28